PROGRAM ZÁVODU

Pořadatel: Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, kontaktní osoba Jana Michlová 737 843 879

Prezentace: 22.8.2021 od 8:15 do 9:15, Skuhrov nad Bělou Společenské centrum. 

Dodatečné přihlášení kategorie dorostu je možné pouze 21.8.2021 od 9:00 do 10.30, Orlické Záhoří – hřiště, POZOR na startu v Deštném už nelze přijímat přihlášky! Výdej startovních čísel dorostu proběhne před startem v Deštném v Orlických horách 22.8.2021 9:30 - 10:00

Start: 

Dospělí: Intervalově od 9:45 hod, Skuhrov nad Bělou - Společenské centrum
Dorost: Hromadně v 10:15 hod, Deštné v Orlických horách v místě občerstvovací stanice: trať dlouhá cca 4 Km

Cíl: Luisino údolí

Dojezd do cíle: cca 11:00 – 11:30 hod

Odjezd zpět do místa startu: závodníci vlastními vozy

Vyhlášení výsledků: Luisino údolí 12:00 hod

 

KATEGORIE

Muži: 18 - 23 let
Muži: 24 - 49 let
Muži: 50 let a starší 
Ženy: 18 - 23 let
Ženy: 24 - 49 let 
Ženy: 50 let a starší

Kategorie dorostu (ročníky 2004 - 2007) - start Deštné v Orlických horách. 

Dorost může startovat pouze v závodě na 4 Km

V případě, že se do kategorie přihlásí méně než tři závodníci bude kategorie sloučena s nejbližší možnou.

 

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Přihlášky je možné podávat přes internet na webových stránkách závodu www.serlich.com do 10.8.2021 nebo osobně v den závodu.

Startovné: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 10.8.2021 - 500 Kč po tomto termínu a v den závodu platba pouze v hotovosti 800 Kč.

Dorostenecké kategorie: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 10.8.2021 – 100 Kč, po tomto termínu a v den závodu platba pouze v hotovosti 200 Kč.

Startovné za celý seriál tří závodů: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 10.8.2021 je 1000 Kč, po tomto termínu a v den závodu platba pouze v hotovosti 1600 Kč.

 

Dorostenecké kategorie za celý seriál tří závodů: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 10.8.2021 – 300 Kč, po tomto termínu a v den závodu platba pouze v hotovosti 600 Kč.

 

O výši startovného rozhoduje datum přihlášení a datum odeslání platby.

Platba převodem zasílejte na číslo účtu: 2100591978/2010 (Fio Banka) do textové poznámky uveďte jméno a příjmení závodníka.

 

PRAVIDLA INTERVALOVÉHO STARTU

Účastníci celého seriálu ORC (tj., Ti, co jedou všechny 3 závody ORC) startují intervalově dle časových ztrát z předchozích dvou závodů (Šedivinská 11° + Výjezd na Šerlich 10 km)

 • První startuje závodník s nejlepším časem z obou závodů, závodníci s časovou ztrátou více než 13 minut startují hromadně na konci
 • Start prvního závodníka v 9:45
 • Start poslední skupiny v 9:58

Ostatní závodníci, kteří nejedou všechny 3 závody ORC, startují po odstartování závodníků, kteří se účastní celého seriálu hromadně v 10:00 hod tj. 2 minuty po odstartování posledního závodníka (závodníků) předchozí intervalové skupiny

 

 

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Předepsaný styl je klasický, není přípustné bruslení. V průběhu závodů se dodržují pravidla FIS.
 • Všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka. 
 • Délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm
 • Startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s max. průměrem 7cm, s označením koleček 2, 3 popř. u výrobce Marwe jsou povolena kolečka s označením 6C6. Kolečka s označením 1 jsou zakázána. Jedno kolečko na každé lyži musí být s antireverzním mechanismem.
 • Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!
 • Vybraným závodníkům budou na závod přiděleny jednotné kolečkové lyže Swenor, rychlost koleček č. 2.
 • Každý závodník je povinen jet na přidělených kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li přidělené lyže, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.  
 • Závodníci jedoucí na vlastních lyžích musí mít na každé lyži kolečko s antireverzním mechanismem, jinak je to důvod k diskvalifikaci
 • Závodníkům je možno podávat občerstvení či jinou materiální podporu pouze z pevného místa, tj. nikoliv z auta, jízdního kola, či jiného dopravního prostředku. Provinění má za následek časovou penalizaci či přímou diskvalifikaci.
 • Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen řídit se pravidly silničního provozu a tohoto závodu a dodržet trasu závodu. 
 • Závodníkům doporučujeme sjednat si individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR. 
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. 
 • Povinné vybavení: Ochranná přilba 
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. 
 • Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.
 • Protesty se podávají u ředitele závodu nejpozději 15 min po vyvěšení oficiální výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu. 

 

MAPA ZÁVODU

 

 

MAPA - start závodu dorostu

 

 

  

Facebook