PROGRAM ZÁVODU

Pořadatel: Wikov SKI Skuhrov nad Bělou

Prezentace: 21.8.2022 od 8:15 do 9:15, Skuhrov nad Bělou Společenské centrum. 

 

Start: 

Dospělí: Intervalově od 9:45 hod, Skuhrov nad Bělou - Společenské centrum
Dorost: Hromadně v 10:15 hod, Deštné v Orlických horách v místě občerstvovací stanice: trať dlouhá cca 4 Km

Cíl: Luisino údolí

Dojezd do cíle: cca 11:00 – 11:30 hod

Odjezd zpět do místa startu: závodníci vlastními vozy

Vyhlášení výsledků: Luisino údolí 12:00 hod

 

KATEGORIE

ELITE

Muži: 18 - 23 let
Muži: 24 - 49 let
Muži: 50 let a starší 
Ženy: 18 - 23 let
Ženy: 24 - 49 let
Ženy: 50 let  a starší

OPEN

Muži: 18 - 49 let
Muži: 50 let a starší 
Ženy: 18 let a starší
Dorostenci: do 18 let  (ročníky 2005 - 2008)
Dorostenky: do 18 let  (ročníky 2005 - 2008)

V případě, že se do kategorie přihlásí méně než tři závodníci bude kategorie sloučena s nejbližší možnou.

Kategorie dorostu startuje pouze v závodě na 4 Km

 

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Přihlášky je možné podávat přes internet na webových stránkách závodu www.serlich.com do 17.8.2022 nebo osobně v den závodu.

Startovné pro jednotlivý závod v kategorii ELITE: pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 31.7.2022 – 550 Kč, nebo do 15.8.2022 – 750 Kč po tomto termínu a v den závodu 900 Kč.

Startovné pro jednotlivý závod v kategorii OPEN (dorost a dospělí): pro přihlášené a uhrazené startovné přes internet do 31.7.2022 – 275 Kč, nebo do 15.8.2022 – 375 Kč po tomto termínu a v den závodu 450 Kč.

Zvýhodněné hromadné startovné pro kategorie dorostu - oddíly 5 a více osob (cena za osobu) do 15.8.2022 – 150 Kč po tomto termínu a v den závodu 200 Kč.

O výši startovného rozhoduje datum přihlášení a datum odeslání platby.

Platba převodem zasílejte na číslo účtu: 2100591978/2010 (Fio Banka) do textové poznámky uveďte jméno a příjmení závodníka.

Internacional racers can pay entry fee cash in registration ofiice in race day or send to our bank account IBAN: CZ89 2010 0000 0021 0059 1978

 

 

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Předepsaný styl je klasický, není přípustné bruslení. V průběhu závodů se dodržují pravidla FIS.
 • Všechny závody se jedou klasickou technikou, jejíž porušení (bruslení, více jak tři odšlapy v zatáčce atd.) povede k okamžité diskvalifikaci závodníka. 
 • Délka holí nesmí přesáhnout 83% výšky závodníka plus 2 cm/délka holí = výška postavy x 83/100 + 2 cm
 • Kategorie ELITE startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s max. průměrem 7cm, s označením koleček č. 3 popř. u výrobce Marwe jsou povolena kolečka s označením 6C7. Kolečka s označením 2 nebo 1 jsou zakázána. Jedno kolečko na každé lyži musí být s antireverzním mechanismem.
 • Vybraným závodníkům ELITE budou na závod přiděleny jednotné kolečkové lyže Swenor, rychlost koleček č. 3.
 • Kategorie OPEN startuje se na kolečkových klasických lyžích libovolného výrobce - podmínkou jsou černá gumová kolečka s max. průměrem 7cm, s označením koleček č. 2 popř. u výrobce Marwe jsou povolena kolečka s označením 6C6. Kolečka s označením 1 jsou zakázána. Jedno kolečko na každé lyži musí být s antireverzním mechanismem.
 • Kontrola lyží bude probíhat při prezentaci, na trati, ale i v cíli! Je zakázána jakákoli další manipulace s lyžemi a kolečky po kontrole od pořadatele, stejně tak tomu je v případě zapůjčených lyží od pořadatele. Přistižení kohokoli znamená okamžitou diskvalifikaci!
 • Každý závodník je povinen jet na přidělených kolečkových lyžích, je-li k tomu pořadatelem vyzván. Odmítne-li přidělené lyže, může se závodu zúčastnit, ale nebude klasifikován a ve výsledcích bude uveden jako DSQ a zároveň mu nebudou v daném závodu přiděleny body do seriálu ani týmové soutěže.  
 • Závodníci jedoucí na vlastních lyžích musí mít na každé lyži kolečko s antireverzním mechanismem, jinak je to důvod k diskvalifikaci
 • Závodníkům je možno podávat občerstvení či jinou materiální podporu pouze z pevného místa, tj. nikoliv z auta, jízdního kola, či jiného dopravního prostředku. Provinění má za následek časovou penalizaci či přímou diskvalifikaci.
 • Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Závodník je povinen řídit se pravidly silničního provozu a tohoto závodu a dodržet trasu závodu. 
 • Závodníkům doporučujeme sjednat si individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR. 
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. 
 • Povinné vybavení: Ochranná přilba 
 • Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem. 
 • Klasifikováni budou pouze závodníci, kteří projedou celou trať.
 • Protesty se podávají u ředitele závodu nejpozději 15 min po vyvěšení oficiální výsledkové listiny, načež má ředitel lhůtu 15 min pro rozhodnutí o protestu, jehož výsledek sdělí ústně osobě, která protest podala spolu se stručným odůvodněním. Protest je možné podat pouze se zaplacením kauce 500 Kč, která bude vrácena pouze při uznání oprávněnosti protestu.

 

 

MAPA ZÁVODU

 

 

MAPA - start závodu dorostu

 

 

  

Facebook